Izrada web prezentacija, Izrada web sajtova, priprema za štampu, logo vaše firme, vizit karte ...

web dizajn

Grafički i web dizajn studio   Pre samo jedne decenije smatralo se da su Internet i Informacione Tehnologije budućnost ali već danas se može reći da su sastavni deo modernih tokova čovečanstva. Internet je stvorio globalno tržište oslobodeno granica vremena i prostora. Uklapanje u tokove savremenog poslovanja dovelo je do toga da mnoge kompanije, univerziteti, organizacije i drugi subjekti budu predstavljeni na Internetu putem sopstvenog web sajta. Web sajt je najefikasniji i najsavremeniji način komunikacije sa klijentima. Pored toga predstavlja izlog Vaše firme ili agencije i dostupan je 24 časa posetiocima širom sveta što pruža mogućnost proširenja tržišta. Ukupna cena izrade i održavanja web sajta daleko je niša od drugih vidova oglašavanja u elektronskim ili štampanim medijima. Web sajt nije samo skup slika, animacija i tekstova u kojima su podaci o kompaniji. On predstavlja moćno marketinško sredstvo za osvajanje novih tržišta i promovisanje kompanije u cilju povećanja profita. Svi novi proizvodi ili informacije moraju odmah naći svoje mesto na stranicama web sajta kako bi bili dostupni potenciljalnim klijentima odredene ciljne grupe.
  Naša uloga je da napravimo web sajt koji će sa tehničkog aspekta biti:

  • u duhu standarda W3C
  • optimizovan za pretraživače
  • upotrebljiv i dostupan
  • vizuelno atraktivan

grafički dizajn

graf. dizajn  Priprema za štampu, dizajn zaštitnog znaka (logo-a) Vaše firme, vizit karte, brošure, katalozi , flajeri ...